FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

Secretariat General: 13, Place Albert I – B 6530 THUIN (Belgie)
 
FCI - Standard č. 196 / 17.12.2015
překlad: Ing. Hana Petrusová
           
BOLOŇSKÝ PSÍK
(Bolognese)
 
ZEMĚ PŮVODU: Itálie
 
DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO STANDARDU: 13.11.2015
 
POUŽITÍ: Společenský pes
 
KLASIFIKACE FCI:
Skupina 9 - Společenská plemena
Sekce 1 - Bišonci a příbuzná plemena
Bez zkoušky z výkonu
 
KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Původ plemene je zaměňován s původem maltézského psíka, protože jejich vzdálenými předky jsou stejní malí psíci zmínění v latinských spisech Aristotelových (384 – 322 př. n.l.) pod označením „canes melitenses“. Boloňští psíci, známí již v období starověkého Říma, patřili v celé epoše mezi nejoblíbenější dary dávané mocným tohoto světa. Cosimo de´Medici (1389-1464) přivezl ne méně než osm boloňských psíků do Bruselu jako dary pro belgické šlechtice. Filip II, král španělský v letech 1556 až 1598, poté, co obdržel dva boloňské psíky od vévody d´Este, děkoval v dopisu dárci těmito slovy: „Tito dva malí psíci jsou nejkrálovštějším darem, jaký může být věnován panovníkovi“. Boloňští psíci jsou vyobrazeni na malbách Tizianových, Goyových a Pierra Breughela staršího.
 
CELKOVÝ VZHLED: Malý, statný a kompaktní, s čistě bílou, dlouhou a nadýchanou srstí.
 
DŮLEŽITÉ PROPORCE: Kvadratická stavba, délka trupu se rovná výšce v kohoutku. Délka hlavy dosahuje 1/3 výšky v kohoutku. Hloubka hrudníku je téměř polovina výšky v kohoutku.
 
POVAHA / TEMPERAMENT: Velmi vyrovnaný, celkově ne příliš aktivní. Pozorný ale klidný, silně vázaný na svého pána a jeho okolí.
 
HLAVA: Střední délky. Šířka hlavy, měřená v úrovni jařmových oblouků, je shodná s její délkou.
 
MOZKOVNA:
Lebka: Mírně vejčitého tvaru v předozadním směru s poněkud klenutými stranami; shora poměrně plochá. Nadočnicové oblouky jsou dobře vyvinuté. Podélné osy lebky a tlamy jsou rovnoběžné; čelní rýha jen mírně patrná, stejně tak i týlní hrbol. Délka mozkovny je o málo větší než délka tlamy.
Stop: Dosti výrazný.
 
OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní houba: V prodloužení linie nosního hřbetu; při pohledu z profilu je její přední strana svislá. Velká a musí být černá.
Tlama: Délka tlamy odpovídá 2/5 délky celé hlavy, nosní hřbet je rovný a strany tlamy jsou rovnoběžné, takže její přední část je téměř čtvercová. Partie pod očima dobře modelovaná.
Pysky: Horní pysky jsou jen málo hluboké, nezakrývají spodní pysky, spodní profil tlamy je dán spodní čelistí.
Čelisti/Zuby: Čelisti normálně vyvinuté, s horními a spodními čelistními oblouky navzájem perfektně přiléhajícími. Zuby bílé, pravidelně postavené, chrup silný a úplný. Nůžkový skus, klešťový skus je tolerován.
Oči: Posazené téměř v čelní rovině; poněkud větší než normální velikosti. Oční štěrbiny okrouhlé, oční bulvy nesmějí vystupovat; bělma nejsou viditelná. Okraje očních víček musí být černé a duhovka je tmavě okrové barvy.
Uši: Vysoko nasazené, dlouhé a svislé, u kořene poměrně pevné, takže se horní část ucha nadzvedává od lebky a tím vyvolává dojem, že je hlava větší než ve skutečnosti.
 
KRK: Bez laloku; jeho délka se rovná délce hlavy.
 
TRUP: Pes má kvadratickou stavbu; délka trupu, měřená od ramenního kloubu po hrbol sedací kosti, se rovná výšce v kohoutku.
Horní linie: Rovný hřbet, mírně klenutá bedra přecházejí plynule do zádi.
Kohoutek: Jen slabě vystupující nad horní linii. Vrcholky lopatek dobře položené.
Hřbet: Rovný.
Bedra: Krátká, silná, mírně klenutá.
Záď: Velmi široká a jen mírně spáditá.
Hrudník: Prostorný, dosahuje do úrovně loktů, s dobře klenutými žebry, hloubka dosahuje téměř poloviny výšky v kohoutku. Předhrudí jen málo výrazné.
Spodní linie a břicho: Sleduje profil hrudní kosti, poté mírně stoupá k břichu.
 
OCAS: Nasazený v prodloužení zádě, nesený v oblouku nad hřbetem.
 
KONČETINY:
 
HRUDNÍ KONČETINY:
Celkový vzhled: Zcela rovné a rovnoběžné se střední rovinou těla.
Lopatky: Délka lopatek se rovná 1/4 výšky v kohoutku; vzhledem k horizontále jsou šikmé a leží blízko vertikále vzhledem ke střední rovině těla.
Nadloktí: Dobře přiléhající k trupu, jsou téměř stejné délky jako lopatky, ale méně šikmá.
Lokty: Leží na rovině rovnoběžné se střední rovinou těla.
Předloktí: Délka se rovná délce nadloktí; zcela kolmá.
Nadprstí: Při pohledu zpředu pokračují v kolmé linii předloktí. Při pohledu z profilu jsou nadprstí poněkud šikmá.
Přední tlapky: Oválné, s tmavými pružnými polštářky a velmi tvrdými černými drápky.
 
PÁNEVNÍ KONČETINY:
Celkový vzhled: Při pohledu zezadu musí být od hrbolů sedacích kostí k zemi zcela kolmé a navzájem rovnoběžné.
Stehna: Délka se rovná 1/3 výšky v kohoutku. Šikmá shora dolů a odzadu kupředu a zcela rovnoběžná se střední rovinou těla.
Kolena: Pevná, ne příliš zaúhlená.
Bérce: Delší než stehna.
Hlezenní klouby: Úhel hlezenních kloubů není příliš ostrý.
Nárty: Vzdálenost mezi hlezenními klouby a podložkou je o málo menší než třetina výšky v kohoutku.
Zadní tlapky: Stejná charakteristika jako u předních, pouze jsou méně oválné.
 
CHODY/POHYB: Volný, energický, hlava nesená ušlechtile a elegantně.
 
KŮŽE: Na celém těle napnutá a přiléhající. Viditelné sliznice a třetí víčka musejí být černě pigmentované.
 
OSRSTĚNÍ:
SRST: Dlouhá na celém těle, od hlavy po ocas, od horní linie k tlapkám. Na tlamě je srst kratší. Tvoří dlouhé chomáče, které mají stejnou strukturu na celém těle. Spíše odstávající srst, není hladká a ploše přilehlá, netvoří závěsy.
BARVA: Čistě bílá, velmi lehké stínování v barvě slonové kosti není vylučující.
 
VÝŠKA A HMOTNOST:
Výška v kohoutku: Psi 27-30 cm; Feny 25-28 cm
Hmotnost: 2,5-4 kg
 
VADY: Jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků by měla být považována za vadu a vážnost, s níž je posuzována, by měla být v přímém poměru k jejímu stupni a jejímu vlivu na zdraví a pohodu psa.
- Strabismus (šilhání).
 
VÁŽNÉ VADY:
-  Výrazná sbíhavost nebo rozbíhavost podélných os hlavy.
-  Klenutý nosní hřbet (římský nos).
-  Předkus.
-  Výška psů pod 25 cm a nad 33 cm a výška fen pod 22 cm nebo nad 32 cm.
 
VYLUČUJÍCÍ VADY:
-  Agresivita nebo přehnaná bázlivost.
-  Každý jedinec jasně vykazující fyzické nebo psychické abnormality musí být diskvalifikován.
-  Depigmentace nosní houby.
-  Nosní houba jiné barvy než černé.
-  Velký předkus s viditelnými zuby a vadným tvarem čenichu.
-  Oboustranná depigmentace očních víček.
-  Skvrnité nebo bílé oči.
-  Bezocasost.
-  Zkrácený ocas, ať již přirozeně nebo uměle.
-  Jakákoliv jiná barva než bílá.
-  Skvrny a tečky.
 
Pozn.:
- Psi (samci) musejí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata plně sestouplá v šourku.
- Pouze funkčně a klinicky zdraví jedinci se znaky typickými pro plemeno mohou být použiti k chovu.